święto to ustanowione zostało przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Celebrowane jest od 1944 r.Celem dorocznych obchodów Dnia Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego jest rozpowszechnienie w świecie świadomości znaczenia międzynarodowego lotnictwa cywilnego w społecznym i gospodarczym rozwoju państw, promowanie bezpieczeństwa, regularności i efektywności międzynarodowego transportu lotniczego.Dzień ten co roku przebiega pod innym hasłem. W tym roku jest to: “Międzynarodowy transport lotniczy kołem napędowym zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturalnego”.Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Leave a Reply

Your email address will not be published.