Koszty osłony METEO, podobnie jak koszty PAŻP oraz ULC a także EUROCONTROL, wchodzą w skład bazy kosztowej, która następnie jest odnoszona do wielkości ruchu lotniczego (liczby operacji) i w efekcie daje stawkę opłat za nawigację terminalową (TNC) oraz stawkę opłat za nawigację trasową (ER).

Proces konsultacji jest udokumentowany i połączony z umieszczanymi przez ULC, Komisję Europejską, a także inne jednostki (między innymi przez PAŻP) informacjami o wielkości i uzasadnieniu dla kosztów.

Wiele szczegółów znaleźć można również w Krajowym Planie Skuteczności Działania (KPSD) na lata 2012-2014 – który jest obecnie przygotowywany i podlega zatwierdzaniu i opiniowaniu przez KE.Linki:

Dlapilota.pl

IMGW o kosztach osłony meteorologicznej

Ile kosztuje osłona meteorologiczna lotnictwa ogólnego?PAŻP:

Krajowy Plan Skuteczności Działania (KPSD) na lata 2012-2014

Propozycja stawek opłat nawigacyjnych na rok 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published.