To już drugie warsztaty prawne poświęcone „Just Culture”, organizowane w Polsce. Organizatorem spotkania był Urząd Lotnictwa Cywilnego we współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

W warsztatach udział wzięli zarówno polscy prokuratorzy, w tym m.in. przedstawiciele Prokuratury Generalnej oraz Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, jak i przedstawiciele organów ścigania z krajów bałtyckich. Jednym z prelegentów był Pan Roderick van Dam – Przewodniczący Zespołu Zadaniowego EUROCONTROL ds. „Just Culture”. W spotkaniu uczestniczyli także specjaliści Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.Kultura Sprawiedliwego Traktowania („Just Culture”), która jest jednym z głównych elementów Kultury Bezpieczeństwa, to istotny element zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.

Pojęcie to określa pewną atmosferę zaufania, w której ludzie są zachęcani do zgłaszania zdarzeń bądź informacji związanych z bezpieczeństwem przy jednoczesnym określeniu granicy pomiędzy zachowaniem dopuszczalnym, a nie do zaakceptowania.

„Just Culture” to ważny element systemu raportowania dostarczającego informacje służące do analizy ryzyka/bezpieczeństwa.Więcej we wspólnym komunikacie prasowym ULC i PAŻP

Leave a Reply

Your email address will not be published.