Spotkaniu ze strony polskiej przewodniczy podsekretarz stanu w resorcie infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka, natomiast ze strony litewskiej Wiceminister Transportu i Komunikacji Litwy – Arijandas Sliupa. Ze strony PAŻP w spotkaniu uczestniczy m.in. p.o. Prezesa Magdalena Jaworska oraz p.o. Zastępcy Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej Paweł Babiński. W spotkaniu udział biorą również pozostali członkowie Rady FAB Bałtyckiego: przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i Urzędu Lotnictwa Cywilnego z Podsekretarzem Stanu w MON – Beatą Oczkowicz oraz Prezesem ULC – Piotrem Ołowskim.


Podczas spotkania omawiany jest obecny stan prac nad Programem Baltic FAB, realizacja zadań związanych z programem SESAR oraz ujednolicenie i harmonizacja systemów kierowania ruchem lotniczym (ATM) w FAB-ie Bałtyckim.


Bałtycki Funkcjonalny Blok Przestrzeni Powietrznej powstał w 2012 roku. Jego głównym celem jest wdrożenie w życie wypracowanej przez Komisję Europejską koncepcji Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Polska i Litwa realizują m.in. projekty związane z ujednoliceniem i harmonizacją systemu ATM i wdrożeniem Free Route Airspace.


Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej stanowią strukturalny i organizacyjny komponent programu SES (Single European Sky – Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej), przyczyniający się do stopniowej integracji systemu zarządzania przestrzenią powietrzną.
Aktualnie rozwijanych jest 9 inicjatyw FAB: UK-Ireland FAB, Danish-Swedish FAB, Baltic FAB, BLUE MED FAB, Danube FAB, FAB CE, FABEC, North European FAB oraz South West FAB.

Posiedzenie Rady FAB Bałtyckiego, polski i litewski współprzewodniczący Rady – wiceminister Sławomir Żałobka oraz wiceminister Arijandas Sliupa.

Od prawej z PAŻP: p.o. Prezesa Magdalena Jaworska, p.o. Zastępcy Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej Paweł Babiński oraz Tymoteusz Gadomski.fot. Andrzej Karwowski PAŻP


Leave a Reply

Your email address will not be published.