W dniu otwarcia wystawy zaplanowano seminarium naukowe nt. najnowszych osiągnięć w dziedzinie rozwoju polskich konstrukcji BSL, ich możliwości i wyposażenia (Panel I) oraz uwarunkowania prawne w zakresie możliwości wykorzystywania przestrzeni powietrznej przez konstruktorów/użytkowników BSL (Panel II).

W seminarium udział wzięli m.in. przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.


Przedstawiciele PAŻP w swoich wystąpieniach przedstawili w oparciu o obowiązujące przepisy prawne możliwości w zakresie zamawiania przestrzeni powietrznej oraz realizacji lotów BSL. Dodatkowo omówiono procedurę zamawiania opracowaną w PAŻP na bazie doświadczeń wynikających z kontaktów z producentami i użytkownikami BSL.


Podkreślono w szczególności:

1) kwestie dotyczące wykonywania lotów przez bezzałogowe statki powietrzne powinny zostać objęte osobnym rozporządzeniem, zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 126 ust. 5 ustawy Prawo lotnicze,

2) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej realizuje zadania ustawowe w zakresie zapewnienia służb żeglugi powietrznej dla wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej a priorytetem w tych działaniach jest bezpieczeństwo w ruchu lotniczym,

3) Kwestie wymagające uregulowań w celu pełnego zabezpieczenia lotów BSP (UAV):

– klasyfikacja BSP,

– certyfikacja (zdatność do lotu),

– zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu,

– aspekty częstotliwościowe (harmonizacja widma częstotliwości fal radiowych),

– jednolite procedury zarządzania ruchem powietrznym (ATM) dla BSP

i załogowych statków powietrznych,

– Wprowadzenie zasad adekwatnych do rodzaju BSP (ciężar, wyposażenie, tryby pracy, zasięg, …)

– licencjonowanie, kwalifikacje pilotów-operatorów.


W trakcie swojego wystąpienia przedstawiciel ULC potwierdził, że ze względu na ogromne zainteresowanie użytkowników BSL oraz kilkukrotne monitowanie przez PAŻP potrzeby regulacji przepisów do tego typu działalności lotniczej, w ULC powołano zespół, którego celem będzie przygotowanie dokumentów wykonawczych do ustawy Prawo Lotniczego w zakresie lotów BSL. Pierwsza regulacja, dotycząca art. 33 ustawy ma się ukazać w najbliższym czasie (w przeciągu miesiąca) i dotyczyć będzie lotów BSL o wadze do 25 kg. Zapewnił on również, że trwają prace nad projektem rozporządzenia, dotyczącym art. 126 ust.5 ustawy Prawo Lotnicze.Prezentacje:

Drugi Przegląd Bezzałogowych Systemów Latających; Zagadnienia prawno – formalne oraz wymagania przepisów ATM/CNSWykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej

Leave a Reply

Your email address will not be published.