W trakcie spotkania prezes PAŻP Janusz Niedziela przedstawił główne zadania Agencji oraz omówił zasady jej funkcjonowania w zmieniających się warunkach zewnętrznych, związanych ze zobowiązaniami międzynarodowymi.Podczas rozmów szczególną uwagę poświęcono realizacji wspólnych obowiązków związanych z wykonywaniem zadań obronnych w polskiej przestrzeni powietrznej. Rozmawiano m.in. o zadaniach PAŻP w ramach współpracy operacyjnej i zarządzania kryzysowego, zasadach współdziałania obu instytucji w ochronie granic powietrznych kraju, a także o misjach Air Policing. Ponadto podczas wizyty Dowódca Operacyjny miał możliwość zapoznać się z zadaniami wykonywanymi przez Centrum Koordynacyjne NATO oraz zwiedzić Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego i wieżę portu lotniczego.Podczas zwiedzania sali operacyjnej, warszawskiej wieży kontroli lotniska oraz centrum koordynacyjnego NATO (Cooperative Airspace Initiative – CAI) Agencji goście zapoznali się z pracą poszczególnych służb operacyjnych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.Dobrze oceniana bieżąca współpraca pomiędzy Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Polską Agencją Żeglugi Powietrznej wymaga systematycznej wymiany informacji oraz kontynuacji wspólnych projektów związanych z podnoszeniem poziomu obronności polskiej przestrzeni powietrznej. Prezes PAŻP Janusz Niedziela przyjął od dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych zaproszenie do złożenia wizyty w DO RSZ.Dowódcy Operacyjnemu towarzyszyli: zastępca dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – dowódcy Komponentu Powietrznego gen. bryg. pil. Sławomir Żakowski oraz szef szefostwa Obrony Powietrznej – Szef Obrony Powietrznej płk dypl. Robert Stachurski.Obok prezesa PAŻP, ze strony Agencji w spotkaniu brali udział: Pan Andrzej Hawryluk pełnomocnik d/s współpracy operacyjnej, zarządzania kryzysowego i ochrony, Pan Zbigniew Masłowski kierownik działu współpracy operacyjnej Służb Ruchu Lotniczego oraz Pan Jacek Wojdyła główny spec. ds. współpracy cywilno-wojskowej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.