“Miniony rok był z pewnością wyjątkowy. Uzyskaliśmy świetne wyniki, w których swój udział miały między innymi organizacja UEFA EURO 2012 w Gdańsku oraz działalności linii OLT. Pozwoliło to nam podnieść dynamikę wzrostu ilości obsługiwanych pasażerów o niemal 10 punktów procentowych. Pamiętajmy jednak, że rok 2012 zakończyliśmy wzrostem nie na poziomie niecałych 10%, a przekraczającym 18%. Tak doskonały wynik zawdzięczamy kondycji naszego regionu i mobilności jego mieszkańców oraz strategii biznesowej prowadzonej przez nasze lotnisko.” – powiedział Tomasz Kloskowski, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.Więcej informacji oraz danych statystycznych na stronie http://www.airport.gdansk.pl/airport/news

Leave a Reply

Your email address will not be published.