Komisja Europejska zaprosiła zainteresowane strony, państwa członkowskie oraz EASA do nadsyłania uwag w terminie do 6 czerwca 2012 r. oraz opublikowała do konsultacji komplet dokumentów rejestracyjnych Baltic FAB.

http://ec.europa.eu/transport/air/single_european_sky/fab/baltic_en.htmZłożone przez Polskę dokumenty są kolejnym pakietem informacyjnym przedstawionym przez kraje tworzące FAB-y w Europie. Na stronach KE można zapoznać się również z dokumentami FAB-ów takich jak:

NEFAB – http://ec.europa.eu/transport/….nefab

UK-Ireland – http://ec.europa.eu/transport/…uk-irelandTematyka FAB-ów omawiana była między innymi na Posiedzeniu Komisji Infrastruktury Sejmu RP w dniu 26.04.2012 r., na którym prezentowana była sytuacja organizacyjna i finansowa PAŻP.Plik informacji przygotowanej w MTBiGM na bazie danych przekazanych przez PAŻP w załączeniu.

Polecamy zapoznać się z informacjami na temat FAB-ów, które znajdują się na stronie: http://www.balticfab.eu/ oraz http://ec.europa.eu/transport/Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury dyskutowano również zagadnienie rozwoju lotnisk lokalnych. Temat ten był również przedmiotem dyskusji w czasie konferencji zorganizowanej przez Aeroklub Polski i będzie przedmiotem przyszłych prac KI.Więcej informacji:

http://demopansa.pl/?lang=_pl&opis=wiecej&id_wyslane=675

Leave a Reply

Your email address will not be published.