Moc i zmienność wiatru słonecznego powoduje znaczne zaburzenia w warunkach okołoziemskich. Te warunki pogodowe zależne od fazy aktywności słonecznej są nazywane pogodą kosmiczną. Pogoda kosmiczna ma wpływ na bezpieczeństwo żeglugi powietrznej. Przykładowo promieniowanie jonizujące może powodować okresowe narażenie satelitów geostacjonarnych na bombardowanie przez cząsteczki wiatru słonecznego.Wpływowi pogody kosmicznej na lotnictwo poświęcone są warsztaty organizowane wspólnie przez EUROCONTROL i Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).Uczestnikami warsztatów będą m.in. przedstawiciele linii lotniczych, przedstawiciele agencji zapewniających służby żeglugi powietrznej (ANSP), władze lotnictwa cywilnego, przedstawiciele portów lotniczych.Żródło: Space Weather Workshop: “Effects on Aviation – Building a proportionate response in Europe” – http://www.eurocontrol.int/events/space-weather-workshop

Leave a Reply

Your email address will not be published.