Głównym celem ćwiczenia NATO CMX 2012 jest sprawdzenie procedur zarządzania kryzysowego Sojuszu Północnoatlantyckiego na poziomie strategicznym, z zaangażowaniem cywilnego i wojskowego personelu, zarówno w państwach członkowskich, Kwaterze Głównej NATO, jak i Dowództwach Strategicznych Sojuszu. W ćwiczeniu, jako państwa partnerskie Sojuszu, uczestniczyć będą również Szwecja i Finlandia. CMX 2012 jest ćwiczeniem aplikacyjnym, a w związku z tym, żadne realne siły i środki nie będą zaangażowane w jego przebieg.W ćwiczeniu NATO CMX 2012 wezmą udział w charakterze obserwatorów: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) oraz Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), a także przedstawiciele Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS), którzy będą aktywnie wspierać ćwiczenie.Ze strony polskiej CMX 2012 koordynuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Weźmie w nim udział piętnaście ministerstw i instytucji centralnych w tym m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W charakterze obserwatora w ćwiczenie zaangażowane jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

ćwiczenia NATO CMX są organizowane od 1992 roku. CMX 2012 jest osiemnastym z serii, jednocześnie jest to dwunaste ćwiczenie, w którym uczestniczy Polska.Tegoroczne ćwiczenie CMX, zostanie przeprowadzone równolegle z ćwiczeniami obrony cyberprzestrzeni Cyber Coalition 12 (CC). Obydwa ćwiczenia zostaną przeprowadzone w oparciu o ten sam, hipotetyczny scenariusz, przedstawiający narastające zagrożenie, którego źródłem będą ataki z użyciem środków chemicznych, biologicznych i radiacyjnych (CBR), w tym cyberataki na dużą skalę, mające wpływ zarówno na natowską, jak i krajową infrastrukturę krytyczną.

ćwiczenie Cyber Coalition 12, będzie sprawdzało skuteczność i efektywność wspólnych procedur oraz zdolności obrony cybernetycznej. Razem z państwami sojuszniczymi, będą w nim uczestniczyły państwa partnerskie: Austria, Finlandia i Szwecja, natomiast Australia, Irlandia i Szwajcaria wezmą udział w charakterze obserwatora. Dodatkowo, obserwatorami ćwiczenia będą przedstawiciele Unii Europejskiej, specjaliści w zakresie ochrony cyberprzestrzeni.* * *

Równolegle z międzynarodowymi ćwiczeniami CMX 2012 i Cyber Coalition 12, przeprowadzone zostanie krajowe ćwiczenie uzupełniające. Jego celem jest sprawdzenie wybranych elementów krajowego systemu zarządzania kryzysowego. Szczególny nacisk położony będzie na rozwiązania i procedury dotyczące reagowania w przypadku ataków na infrastrukturę teleinformatyczną i zagrożenia środkami CBR (chemicznymi, biologicznymi i radiacyjnymi) oraz procedury wprowadzania ograniczeń na rynku paliw.Organizatorzy ćwiczenia – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – opracowali scenariusz, obejmujący hipotetyczne zdarzenia w cyberprzestrzeni – atak na infrastrukturę dostarczającą paliwa płynne na terytorium naszego państwa, co będzie wiązało się z koniecznością zapewnienia ciągłości ich dostaw.W ćwiczeniu, oprócz MG, MSW, ABW i RCB, udział wezmą przedstawiciele m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Transportu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ponadto zaangażowana zostanie administracja rządowa trzech województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego i warmińsko- mazurskiego.

ćwiczenie uzupełniające, podobnie jak ćwiczenie CMX 2012, ma charakter aplikacyjnych ćwiczeń sztabowych, co oznacza, że w ćwiczenie nie będą zaangażowane realne siły i środki (np. jednostki państwowej straży pożarnej czy policji). Uczestnicy będą wypracowywać decyzje w odpowiedzi na zdarzenia przedstawione w scenariuszu ćwicząc w swoich rzeczywistych miejscach pracy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.