Inicjatywa ma na celu wymianę danych radarowych i koordynację pomiędzy NATO i Rosją w przypadku zagrożeń terrorystycznych z powietrza.Polski lokalny ośrodek koordynacyjny i testowane Centrum Koordynacyjne NATO-owskiej wchodzące w skład systemu CAI są zlokalizowane w siedzibie PAŻP w Warszawie. PAŻP zapewniał obsługę logistyczną i techniczną. Eksperci PAŻP byli zaangażowani w organizację i uczestnictwo w ćwiczeniach.Uczestnictwo specjalistów PAŻP w ćwiczeniach “Vigilant Skies 2011” jest doskonałą okazją do wykorzystania potencjału naszych ekspertów a także przyczyni się do lepszego zabezpieczenia obsługi tego typu operacji w przyszłości – powiedział prezes PAŻP Krzysztof Banaszek.Uczestnicząc w projekcie finansowanym w ramach NRC – CAI (NATO RUSSIA COUNCIL – Cooperative Airspace Initiative) PAŻP na stałe udostępnia swoją infrastrukturę i personel dla Lokalnego Ośrodka Koordynacyjnego Warszawa (Warsaw LCU – Local Coordination Unit) oraz czasowo dla NATO-wskiego Centrum Koordynacyjnego (NATO CAI Coordination Center).Chciałbym podkreślić, że koszty uczestnictwa PAŻP zarówno w ćwiczeniach “Vigilant Skies 2011” jak i w CAI są refundowane przez NATO – powiedział prezes PAŻP Krzysztof Banaszek.PAŻP zatrudnia ok. 1700 osób (z czego ok. 450 osób to licencjonowani kontrolerzy ruchu lotniczego). Zapewnia obsługę ruchu lotniczego na polskich lotniskach i w polskiej przestrzeni powietrznej. Agencja rozpoczęła działalność 1 kwietnia 2007 r. Do zadań PAŻP należy m.in. zarządzanie przestrzenią powietrzną, przepływem ruchu lotniczego, utrzymywanie i rozbudowa infrastruktury nawigacyjnej, zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi w polskiej przestrzeni powietrznej, współdziałanie z odpowiednimi służbami i wojskiem.Informacja prasowa– Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie Ministerstwa Obrony Narodowejoraz na

Leave a Reply

Your email address will not be published.