Miesiąc wrzesień dla wielu dostawców usług lotniczych okazał się miesiącem gorszym, zestawiając go z rokiem poprzednim. Tylko garstka dostawców ruchu lotniczego odnotowała przyrosty dodatnie. W ogólnej klasyfikacji 43 dostawców usług żeglugi powietrznej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zajęła 21 miejsce pod względem największego spadku ruchu w stosunku do roku ubiegłego z wynikiem 6,7% (podczas gdy w miesiącu sierpniu spadek ten wynosił ponad 9%). Największy przyrost ujemny odnotował dostawca usług żeglugi powietrznej z Azerbejdżanu – 25%, największy zaś przyrost dodatni odnotował gruziński dostawca Sakaeronavigatsia z wynikiem 22%.Uśrednione statystki ruchu lotniczego pochodzące z 43 światowych i europejskich instytucji zapewniających żeglugę powietrzną wykazały w miesiącu wrześniu spadek względem ubiegłego roku o wartość 7,6%. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z wynikiem 6,7% wypada relatywnie dobrze mieszcząc się poniżej średniej światowej.*IFR (Instrumental Flight Rules) – loty IFR oznaczają loty wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów, zwane także jako loty bez widoczności. Istnieją również loty VFR (Visual Fligt Rules) i są to loty wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania lotów z widocznością.

Leave a Reply

Your email address will not be published.