CANSO zaznacza, że zarządzający nawigacją powietrzną ustalają opłaty w imieniu rządów i wiele państwowych kosztów jest w nich zawartych np. składka członkowska dla Eurocontrol oraz opłata na rzecz ULC.Europejscy dostawcy usług powietrznych, w przypadku Polski jest to PAŻP, są organizacjami „non profit”. Oznacza to tyle, że ich działalność nie może generować zysków, ale jednocześnie nie może generować strat. Jeżeli dochody z wyliczonych opłat przewyższą koszty, to zarządzający ruchem lotniczym jest zobowiązany do „oddania” tej nadwyżki liniom lotniczym, za pomocą obniżonych stawek opłat w latach następnych. W przypadku odwrotnej sytuacji, czyli powstania straty, linie muszą ją zrekompensować w przyszłości.Linie lotnicze odczuwające światowy kryzys gospodarczy próbują szukać oszczędności we wszelki możliwy sposób. Jest nim także wywieranie nacisku na podmioty, które świadczą usługi na ich rzecz, a za które zobowiązani są płacić. IATA czyli międzynarodowe zrzeszenie przewoźników lotniczych wystąpiło z krytyką stawek zaproponowanych na 2010 rok przez europejskie instytucje zarządzające ruchem lotniczym, mówiąc, że w swoich działaniach nie uwzględniły kryzysu.CANSO czyli międzynarodowa organizacja zrzeszająca dostawców usług cywilnej żeglugi powietrznej uznała, że sformułowane przez IATA zarzuty są bezpodstawne i krzywdzące.Sekretarz Generalny CANSO Alexander ter Kuile powiedział: -Obwinianie przez IATA dostawców usług żeglugi powietrznej o podwyższanie państwowych opłat nawigacyjnych jest całkowicie niestosowne i nieprecyzyjne.Dostawcy ci podjęli szereg starań i wysiłków celem zminimalizowania ich kosztów, włączając w to redukcję zatrudnienia, odroczenie inwestycji oraz redukcję kosztów wewnętrznych budżetów. Niestety nastąpił poważny spadek liczby połączeń lotniczych, w skali światowej o 6,3%, to zwyczajnie przerosło możliwości dalszej redukcji przez dostawców usług żeglugi swoich kosztów, mogłoby to skutkować obniżeniem poziomu bezpieczeństwa. Jest zaledwie kilka państw, które zaproponowały wzrost opłat nawigacyjnych o 2.7%.Co ciekawe sama IATA w swoich danych statystycznych wyraźnie pokazuje, że całkowity koszt europejskich opłat nawigacyjnych wykazuje w 2010 r. tendencję spadkową o 3,8%.
Komunikat CANSO

CANSO Press ReleaseWięcej na www.canso.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.