Dyrektor generalny Canso Graham Lake powiedział: – Bezprecedensowe sześć dni zamknięcia europejskiej przestrzeni powietrznej zadały druzgocący cios branży lotniczej, znajdującej się na początku procesu wychodzenia z recesji.– W trakcie tego kryzysu, straty sektora ATM (Air Traffic Management) sięgały 25 mln euro dziennie. W rezultacie, wielu członków Canso kalkulujacych ceny za swoje usługi według systemu zwrotu kosztów (cost-recovery), ponosiło wysokie koszty utrzymania infrastruktury nie mające pokrycia w przychodach, a obecnie stoją w obliczu trudnych wyzwań finansowych i ewentualności redukcji kosztów w celu odzyskania strat – zauważa dyrektor generalny Graham Lake.– Jednakże, kryzys pomoże również skoncentrować wysiłki w celu stworzenia bezpiecznej i efektywnej europejskiej przestrzeni powietrznej. Canso z zadowoleniem przyjął działania mające na celu poprawę koordynacji na szczeblu europejskim i działania na rzecz realizacji SES (Single European Sky – jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej) – dodał dyrektor Lake.– Nasi członkowie uważają, że mają do odegrania kluczową rolę i w tym procesie. Europejskie spotkanie koordynacyjne Canso na swojej specjalnej sesji w dniu 18 maja br. omówiło wnioski płynące z sytuacji kryzysowej i zalecenia przyszłych działań. Ponadto, światowe instytucje zapeniające służby żeglugi powietrznej będą miały okazję do dyskusji o kryzysie spowodowanym przez chmurę popiołu i omówienia sposobów przyszłych reakcji na podobne sytuacje kryzysowe na naszym szczycie w czerwcu – zakończył dyrektor generalny Canso Graham Lake.Komunikat CANSO

Leave a Reply

Your email address will not be published.