Uśrednione dane za lipiec bieżącego roku zebrane od 40 światowych i europejskich dostawców usług żeglugi powietrznej wykazują spadek ruchu lotniczego względem ubiegłego roku o 6,4 procent. Względem czerwca zanotowano wzrost ruchu o 6 procent i jest to większy wzrost niż ten który odnotowano pomiędzy czerwcem a lipcem 2008 roku (5,6 procent).Niestety porównując spadek ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej (8,7%) z średnią światową (6,4%) PAŻP wypada źle. W ogólnej klasyfikacji 40 dostawców usług żeglugi powietrznej PAŻP zajęła dziesiąte miejsce pod względem największego spadku ruchuOptymistycznym akcentem jest coraz większa liczba dostawców usług żeglugi powietrznej notujących wzrost ruchu. W lipcu aż sześć europejskich instytucji zapewniających usługi usług żeglugi powietrznej (Hungarocontrol, LPS Slovakia, Bulatsa – Bułgaria, Romatsa- Rumunia, Luxembourg ANA oraz Malta) wykazały wzrost ruchu lotniczego w porównaniu do zeszłego roku.Źródło: CANSO

Leave a Reply

Your email address will not be published.