Tegoroczny szczyt CANSO ma miejsce w Oslo.

PAŻP jest reprezentowana przez Pana Prezesa Krzysztofa Banaszka.

Tematem dyskusji były kwietniowe problemy powstałe w efekcie obecności w europejskiej przestrzeni powietrznej chmury popiołu wulkanicznego. W debacie towarzyszącej spotkaniu uczestniczyli prezesi instytucji członkowskich CANSO oraz przedstawiciele wiodących instytucji sektora lotniczego.Z wypowiedziami dyskutantów można się zapoznać w relacji CANSO

Leave a Reply

Your email address will not be published.