Uśrednione dane za listopad bieżącego roku, zebrane od 46 światowych dostawców usług żeglugi powietrznej, wykazują nieznaczny wzrost ruchu lotniczego, względem 2009 i 2008 roku.Jednak obecny poziom obsługiwanego ruchu pozostaje wyraźnie mniejszy (o ok. 7 procent) od rekordowych poziomów z listopada 2007 roku.

Źródło: CANSO

Leave a Reply

Your email address will not be published.