Graham Lake, dyrektor generalny Canso, powiedział: “Nasi członkowie tracą 25 mln euro, codziennie, co będzie miało znaczący wpływ na decyzje inwestycyjne na przyszłość, jeśli nie będą wspierani przez europejskie fundusze awaryjne.”
Instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej to podmioty posiadające wysokie koszty stałego utrzymania infrastruktury. Gdy samoloty nie latają, nadal mamy do utrzymania wszystkie urządzenia oraz ponosimy koszty utrzymywania personelu w stanie gotowości do świadczenia pracy.

Wszelkie straty powstałe z tego tytułu instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej muszą odzyskać albo od linii lotniczych, podróżnych, albo od podatnika.


Istnieją europejskie fundusze na nieprzewidziane wydatki (klęski żywiołowe). Mamy nadzieję, że będą one zastosowane w tym przypadku, w celu zapewnienia miejsc pracy oraz utrzymania inwestycji w infrastrukturę nawigacyjną.Pismo CANSOŹródło informacji www.canso.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.