CANSO reprezentuje interesy instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej na całym świecie. Członkowie CANSO są odpowiedzialni za obsługę ponad 85 procent światowego ruchu lotniczego.Załączony komunikat CANSO jest poświęcony Krajowym Planom Skuteczności Działania (KPSD) na lata 2012-2014, które europejskie instytucje członkowskie CANSO przedstawiły w czerwcu 2011 r.

KPSD są konsekwencją wdrażania Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES II) i zawierają ograniczenia kosztów instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej o 3,5 procenta rocznie w okresie 2012-2014.Polski Krajowy Plan Skuteczności Działania przygotowany przez PAŻP uzyskał poparcie Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Warto podkreślić, że KPSD został zaakceptowany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Ministerstwa Infrastruktury – zgodnie z wymogami art. 12 rozporządzenia WE 691/2010.Krajowego Planu Skuteczności Działania (KPSD) jest sposobem dojścia do pożądanych celów, jakimi są: utrzymanie niskiej ceny przy równoczesnej poprawie jakości świadczonych przez PAŻP usług, czyli utrzymanie niskiej stawki ER (opłaty trasowe) możliwej do uzyskania przy równoczesnym obniżeniu opóźnień w polskiej przestrzeni powietrznej i nadrobieniu zaległości inwestycyjnych / infrastrukturalnych.Ponadto, uwzględniając zmiany w polskiej przestrzeni powietrznej, specyfikę ruchu lotniczego w polskich TMA (Rejon Kontrolowany Lotniska) i APP (służba kontroli zbliżania) oraz zasady alokowania kosztów do obszaru TNC (opłaty terminalowe) i ER (opłaty trasowe), zaproponowana została nowa alokacja kosztów PAŻP, co pozwoliło znacznie obniżyć stawki opłaty za nawigację terminalową (TNC) do poziomu ok. 780 zł w latach 2012-2014Informacja prasowaLinki:

komunikat CANSOWięcej o polskim KPSD:

http://demopansa.pl/?lang=_pl&opis=wiecej&id_wyslane=515

http://demopansa.pl/?lang=_pl&opis=wiecej&id_wyslane=481Propozycja stawek opłat nawigacyjnych na rok 2012 zawarta w KPSD:

http://demopansa.pl/?lang=_pl&opis=wiecej&id_wyslane=482
Leave a Reply

Your email address will not be published.