PAŻP budowę nowej infrastruktury rozpocznie w przyszłym roku, uruchomienie operacyjne wieży planowane jest na koniec 2018 r.Nowa wieża kontroli lotniska Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na lotnisku w Katowicach będzie miała 46 metrów wysokości, a poziom operacyjny będzie znajdował się na wysokości 42 metrów. Kubatura obiektu wynosić będzie 7350 m3. Obiekt będzie liczył 1 832 m2 powierzchni, na której rozmieszczone zostaną pomieszczenie ze stanowiskami kontroli wieżowej, kontroli zbliżania, pomieszczenia techniczne i garażowe oraz zaplecze socjalne. Wokół wieży powstanie system dróg wewnętrznych wraz z parkingami.Budowa wieży w Katowicach to kolejna duża inwestycja PAŻP unowocześniająca infrastrukturę lotniczą w Polsce. W ciągu najbliższych kilku lat na modernizację infrastruktury i zakup nowych technologii niezbędnych do prowadzenia kontroli ruchu lotniczego Agencja wyda blisko miliard złotych. Nowa wieża kontroli lotniska w Katowicach jest inwestycją w bezpieczeństwo ruchu lotniczego i poprawę jego płynności. To także lepsze warunki służby kontrolerów ruchu lotniczego oraz pracowników PAŻP, którzy zapewniają ciągłości pracy Agencji – powiedziała p.o. prezesa PAŻP Magdalena Jaworska.Konieczność budowy nowej wieży, która zlokalizowana zostanie w południowo-wschodniej części portu, wynika z potrzeb operacyjnych. W ostatnich latach GTLSA zrealizowało zakrojony na szeroką skalą program rozbudowy pola manewrowego pyrzowickiego lotniska, który obejmował m.in. budowę nowej płyty postojowej statków powietrznych o powierzchni 11ha, rozbudowę i modernizację dróg kołowania. Powstała także nowa droga startowa, której wschodnia krawędź został przesunięty o 700 metrów względem wschodniej krawędzi starej drogi. Ponadto w południowo-wschodniej części portu powstała nowa płyta postojowa dla samolotów cargo i nowa płyta do odladzania. Wszystkie powyższe inwestycje sprawiły, że znacząca część pola manewrowego pyrzowickiego lotniska przesunęła się na wschód. Budowa nowej wieży, dwukrotnie wyższej od obecnie używanej, poprawi wgląd na całość pola manewrowego portu oraz zwiększy komfort pracy kontrolerów ruchu lotniczego.Na całym świecie wieże kontroli ruchu lotniczego pełnią nie tylko funkcje operacyjno-użytkowe ale poprzez swoją wyjątkową architekturę, stają się swoistymi znakami firmowymi poszczególnych portów. Jestem przekonany, że nowa wieża kontroli ruchu lotniczego pyrzowickiego lotniska, stanie się nie tylko naszym nowy symbolem, ale także jedną z infrastrukturalnych wizytówek województwa śląskiego. Ponadto obiekt ten będzie jednym z elementów całkowicie nowej infrastruktury południowo-wschodniej części portu, którą wybudowaliśmy w ostatnich latach – powiedział Artur Tomasik, Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.***Polska Agencja Żeglugi Powietrznej to jedyna w Polsce instytucja zarządzająca polską przestrzenią powietrzną, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego. W Agencji pracuje ponad 500 kontrolerów ruchu lotniczego, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Rocznie na polskim niebie i lotniskach wykonywanych jest ok. 700 tys. operacji lotniczych, nad bezpieczeństwem których czuwają kontrolerzy ruchu lotniczego PAŻP.Katowice Airport jest największym, regionalnym polskim portem lotniczym w zakresie obsługi ruchu czarterowego i cargo. Aktualnie w sprzedaży z Pyrzowic jest ponad 100 tras regularnych i czarterowych. W 2015 roku, w ruchu całkowitym, w Katowice Airport obsłużono 3,07 mln pasażerów.

Poniżej wizualizacja nowej wieży w Katowicach.


Leave a Reply

Your email address will not be published.