W Sali Lustrzanej Pałacu Staszica przedstawiciele nauki oraz Departamentu Lotnictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej omawiali wyzwania stojące przed UE w zakresie zwiększenia przepustowości lotnisk oraz przestrzeni powietrznej a także optymalnego wykorzystania przestrzeni powietrznej i infrastruktury w celu jak najefektywniejszego planowania i wykonywania lotów.W czasie konferencji Prezes Krzysztof Banaszek zaprezentował aktualne dane o ruchu lotniczym na tle lat poprzednich a także omówił metody jakimi PAŻP realizuje zapisy dokumentów SES i SESAR w szczególności ATM Master Plan.Przedstawiona prezentacja jest dostępna w pliku: PDFWięcej informacji o Konferencji BOS 2012:

http://www.ptbois.org.pl/

Harmonogram konferencji

Leave a Reply

Your email address will not be published.