Sprawdźmy i rozwińmy jednocześnie te wyliczenia.


Do arkusza kalkulacyjnego podstawiamy dwie trasy.

Dłuższą o hipotetycznej odległość przelotu wynoszącej w zaokrągleniu 900 km (Rzeszów – Szczecin) i krótsza (Warszawa – Szczecin) o odległość przelotu wynoszącej około 450 km.

Analizowane trasy pokonają cztery różne samoloty z podobnym wypełnieniem pasażerami.

Na pokład A320-20 weszło 180 pasażerów, 767-30ER leci 247 pasażerów, E195 ma na pokładzie 112 pasażerów a 737- 800 podróżuje 159 osób.


Dwie trasy, cztery samoloty, a wynik podobny.


Udział PAŻP w koszcie jednego biletu waha się od kilku do kilkunastu zł w zależności od odległości, masy samolotu i jego wypełnienia. To dość niska cena zarówno odnosząc to do cen innych europejskich agencji żeglugi powietrznych, jak i do wagi, znaczenia usługi.


Porównując ceny za usługi świadczone przez PAŻP do cen innych europejskich agencji żeglugi powietrznych warto skorzystać z narzędzia pomiaru efektywności działania, jakim jest wskaźnik finansowej efektywności kosztowej, oznaczający stosunek kosztów świadczenia usług ATM/CNS do zagregowanych godzin lotu.

W roku 2011 wskaźnik efektywności kosztowej wyniósł dla PAŻP 299 EUR. Średnio w Europie wskaźnik ten wyniósł 419 EUR.
Wskaźnik finansowej efektywności kosztowej, w EUR, Europa (2010), Polska 2010 i 2011.


Spośród 37 instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej zrzeszonych w Eurocontrol tylko sześć ma lepszą finansową efektywność kosztową!

Leave a Reply

Your email address will not be published.