Przestrzeń powyżej FL 200 (6100 m) dostępna jest dla ruchu lotniczego podobnie jak to miało miejsce przez większość czasu w ciągu ostatnich kilku dni.


W pozostałych obszarach polskiej przestrzeni powietrznej – poniżej pułapu FL200, czyli do wysokości 6100 metrów operacje lotnicze odbywają się na zasadach wynikających z przepisów ICAO dla lotów według wskazań przyrządów (IFR) z wykorzystaniem warunków VMC.


PAŻP na podstawie informacji przetwarzanych centralnie w EUROCONROL oraz dystrybuowanych do wszystkich agencji ruchu lotniczego w Europie publikuje ostrzeżenia nawigacyjne dla linii lotniczych oraz pilotów. Publikowane są też strefy zapylenia tzw. „no-fly zone” w których wykonywanie lotów jest całkowicie niemożliwe.


W chwili obecnej nie ma takiej strefy nad terytorium Polski.


Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaleca wykonującym loty szczególną ostrożność. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi ostrzeniami nawigacyjnymi oraz upewnienie się przed wykonaniem operacji, czy lot może się odbyć w bezpieczny sposób. PAŻP monitoruje wszelkie informacje związane z przemieszczaniem się pyłów wulkanicznych na bieżąco.

Leave a Reply

Your email address will not be published.