Zgodnie z ustaleniami EUROCONTROL, potwierdzonymi przez Ministrów Transportu krajów europejskich w czasie telekonferencji w dniu 19.04.2010 o godz. 15.00 oraz w wyniku prac ULC, PAŻP i LOT, rozszerzono obszar w którym możliwe są loty samolotów komunikacyjnych nad terytorium polski.


Przestrzeń powyżej FL 200 (6100 m) dostępna jest dla ruchu lotniczego podobnie, jak to miało miejsce przez większość czasu w ciągu ostatnich kilku dni.


W pozostałych obszarach polskiej przestrzeni powietrznej – poniżej pułapu FL200, czyli do wysokości 6100 metrów, operacje lotnicze odbywają się na zasadach wynikających z przepisów ICAO dla lotów według wskazań przyrządów (IFR) z wykorzystaniem warunków VMC.


PAŻP, na podstawie informacji przetwarzanych centralnie w EUROCONTROL oraz dystrybuowanych do wszystkich agencji ruchu lotniczego w Europie, publikuje ostrzeżenia nawigacyjne dla linii lotniczych oraz pilotów. Publikowane są też strefy całkowitego zapylenia tzw. „no-fly zone”, w których wykonywanie lotów jest całkowicie niemożliwe.


W chwili obecnej nie ma takiej strefy nad terytorium Polski.


Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaleca wykonującym loty szczególną ostrożność. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi ostrzeniami nawigacyjnymi oraz upewnienie się przed wykonaniem operacji, czy lot może się odbyć w bezpieczny sposób. PAŻP monitoruje wszelkie informacje związane z przemieszczaniem się pyłów wulkanicznych na bieżąco.
Na obrazku-przestrzeń na dzień 21.04.2010

Leave a Reply

Your email address will not be published.