Na pozostałych sektorach polskiej przestrzeni powietrznej operacje lotnicze IFR mogą się odbywać powyżej pułapu FL200, czyli od 6100 metrów do górnych granic przestrzeni powietrznej.


Wszystkie polskie lotniska nie mogą przyjmować i odprawiać lotów za wyjątkiem lotów wykonywanych z widzialnością.


Wyziewy pochodzenia wulkanicznego ( Eyjafjoell na Islandii w okolicy lodowca Eyjafjallajoekull) opadają. Znajdują się poniżej pułapu FL200. Popioły wulkaniczne mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu lotniczego, dlatego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaleca wykonawcom lotów z widocznością (które mogą się odbywać poniżej tego pułapu) szczególną ostrożność.


Prosimy o upewnienie się przed wykonaniem operacji, czy lot może się odbyć w bezpieczny sposób.


Podkreślamy, że analizy wykonywane są na bieżąco. PAŻP może w każdej chwili dokonać zmian aktualnych NOTAM i zezwoleń.

Leave a Reply

Your email address will not be published.