Podczas konferencji planowane jest także wspólne posiedzenie Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego oraz Zespołu ds. aktualizacji Programu Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych. W agendzie konferencji, oprócz części wykładowej i dyskusyjnej, przewidziano również przeprowadzenie krótkiego pokazu bezzałogowych statków powietrznych.Przedmiotowa konferencja będzie okazją do szerokiej dyskusji na temat bezpiecznego wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w cywilnej przestrzeni powietrznej, poruszone zostaną zarówno aspekty prawne wykorzystania dronów, jak i kwestie rozwiązań technologicznych wpływających na ograniczenie zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym użytkowaniem dronów.Na konferencji planowana jest obecność przedstawicieli instytucji rządowych, uczelni i ośrodków naukowych, a także regionalnych portów lotniczych oraz firm i innych podmiotów związanych z branżą bezzałogowych statków powietrznych.źródło: http://dlapilota.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.