Zorganizowana przez resort infrastruktury i budownictwa, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej i Port Lotniczy Olsztyn-Mazury konferencja była drugim w tym roku spotkaniem środowiska i władz lotniczych dotyczącym sposobów przeciwdziałania zagrożeniom związanym z nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem bezzałogowych statków powietrznych w cywilnej przestrzeni powietrznej.Magdalena Jaworska Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wskazała potrzebę współpracy użytkowników dronów oraz władz lotniczych, tak aby stworzyć przepisy, umożliwiające rozwój tej branży, przy jednoczesnym bezpiecznym użytkowaniu i skutecznym nadzorze przestrzeni powietrznej. Zdaniem prezes Jaworskiej kluczem do wypracowania takich rozwiązań jest dialog wszystkich zainteresowanych stron Konieczne jest otwarcie się na współpracę, wymiana i pozyskiwanie informacji z branży, tak aby pogodzić potrzeby użytkowników i nadzoru przestrzeni powietrzni. – powiedziała prezes Magdalena Jaworska.W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz lotniczych, eksperci, przedstawiciele uczelni i ośrodków naukowych, regionalnych portów lotniczych oraz firm i innych podmiotów związanych z branżą. W swoich wystąpieniach eksperci Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przedstawili kwestie koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni kontrolowanej i niekontrolowanej, potencjalnych sposobów przeciwdziałania zagrożeniom związanym z używaniem dronów w przestrzeni powietrznej, a także włączenia bezzałogowych statków powietrznych do programu SESAR (Single European Sky ATM Research).Nowelizacja przepisów jest konieczna z uwagi na potrzebę dostosowywania przepisów do dynamicznie rozwijającego się rynku oraz precyzyjne oddzielenie sportowego i rekreacyjnego wykorzystania dronów od użytku komercyjnego.


Leave a Reply

Your email address will not be published.