Za każdą z tych operacji kryją się tysiące pasażerów, za których bezpieczeństwo odpowiadają konkretni ludzie – starannie wyselekcjonowani i gruntownie przeszkoleni. Kontroler ruchu lotniczego to szczególny zawód, uzyskanie licencji na jego wykonywanie wymaga przejścia naboru, odbycia intensywnego kursu (około 24 miesięcy), zdania wszystkich egzaminów w trakcie szkolenia oraz państwowego egzaminu w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Wystarczy powiedzieć, że po starannej, wieloetapowej selekcji i odpowiednich przeszkoleniach spośród tysiąca chętnych – do pracy w charakterze kontrolera trafia zaledwie kilkanaście osób. Idealny kandydat, oprócz umiejętności pracy w zespole, asertywności, wybitnej spostrzegawczości i pamięci, musi odznaczać się ponadprzeciętną odpornością na stres oraz umiejętnością szybkiej oceny sytuacji i szybkiego podejmowania decyzji. Elementem bezwzględnie wymaganym jest także bardzo dobra znajomość języka angielskiego.


Kontrolerzy pełnią trzy rodzaje służb.


Część z nich jest kontrolerami obszarowymi, część to z kolei kontrolerzy zbliżania, kontrolerzy pracują także na wieżach kontroli lotnisk na polskich lotniskach komunikacyjnych.


Precyzując: kontrolerzy obszaru są odpowiedzialni za bezpieczeństwo samolotów przelatujących przez polską przestrzeń powietrzną,
kontrolerzy zbliżania mają za zadanie bezpieczne doprowadzenie samolotów w pobliże lotnisk docelowych na terenie Polski.
Kontrolerzy pracujący na wieżach kontroli lotniska odpowiedzialni są natomiast za starty i lądowania samolotów, a także bezpieczne poruszanie się samolotów po płytach krajowych lotnisk w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Rzeszowie, Zielonej Górze, Modlinie, Bydgoszczy, Szczecinie Szymanach i Radomiu.

20 października nie można zapomnieć także o informatorach służby informacji powietrznej (FIS) opiekujących się pilotami przestrzeni tzw. niekontrolowanej czyli tam, gdzie odbywa się ruch lotnictwa ogólnego – turystycznego, szkoleniowego, ratunkowego. Informatorzy FIS codziennie służą pomocą załogom małych statków powietrznych w bezpiecznym wykonywaniu lotów do wysokości 3000 metrów. Rocznie obsługują oni blisko 200.000 operacji tego rodzaju lotnictwa.

Międzynarodowy Dzień Kontrolera ruchu Lotniczego to święto całej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, instytucji zarządzającej polską przestrzenią powietrzną. Nad tym, by obecni i przyszli kontrolerzy mogli efektywnie pełnić swą służbę, na co dzień w PAZP pracują liczne służby techniczne i wsparcia operacyjnego, odpowiedzialne za prawidłowe działanie sieci urządzeń nawigacyjnych (radary), radiolatarni oraz urządzeń umożliwiających prowadzenie korespondencji lotniczej pomiędzy kontrolerami ruchu lotniczego a załogami samolotów znajdujących się w polskiej przestrzeni powietrznej, a także pracownicy Inspekcji Lotniczej, którzy z pokładów specjalistycznych samolotów pomiarowych sprawdzają z powietrza urządzenia infrastruktury lotniczej i lotniskowej rozmieszczone na terenie całej Polski.

PAŻP to również jedyna w Polsce instytucja szkolącą i zatrudniającą cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego. Agencja posiada własny Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego, w którym w chwili obecnej na różnych etapach szkolenia znajduje się ponad 100 słuchaczy.Kolejna rekrutacja na kontrolerów ruchu lotniczego w Polsce zakończy się 31 października. W tym terminie swoje aplikacje mogą składać kandydaci ubiegający się u udział w szkoleniu, które rozpocznie się w drugim kwartale 2017 roku.


Leave a Reply

Your email address will not be published.