„Barometr Europa” opisuje zmiany w przewozach europejskich rozkładowych linii lotniczych, natomiast „Barometr lotniska europejskie” pokazuje zmiany w całkowitym ruchu pasażerskim w Europie. Uwzględnia również linie charterowe oraz przewoźników spoza Europy.W barometrze lutowym uwzględnione jest 166 lotnisk europejskich – praktycznie wszystkie najważniejsze porty. Reprezentatywny charakter mają również dane historyczne.

Uwaga: Po uwzględnieniu „dodatkowego” dnia w lutym 2012 r. całkowity ruch pasażerski spadł o 0,5%, a cargo o 4,5%. Musimy o takiej korekcie pamiętać oceniając też wyniki w poszczególnych portach.Interpretując powyższe i poniższe dane musimy też pamiętać, że ruch na lotniskach europejskich rósł aż do czerwca 2008 r., a później rozpoczął się okres spadków. Najgłębsze zjawiska kryzysowe miały miejsce w sezonie zima 2008/09.

Ruch w portach poza-unijnych rósł zdecydowanie szybciej niż w unijnych. W tych pierwszych dynamiki do stycznia 2011, 2010 i 2009 wyniosły odpowiednio: 10,6%, 23,9% i 41,7% !! Dla lotnisk unijnych: 1,7%, 6,0% i 8,2%.

Bardzo charakterystyczne są dane dotyczące dynamiki ilości operacji lotniczych.

Wyniosły one odpowiednio: -1,1% (do 2011), 2,5% (do 2010) i 1,7% (do 2009).

Są one znacznie niższe niż dynamiki wzrostu ilości pasażerów. Związane jest to przede wszystkim z rosnącym udziałem tanich linii latających większymi samolotami i z wyższymi współczynnikami wykorzystania miejsc pasażerskich, jak również z tendencją linii tradycyjnych do wykorzystywania większych, bardziej ekonomicznych samolotów.Oczywiście również tu dla uzyskania porównywalności indeksu spadku/wzrostu ilości operacji powinniśmy obniżyć o 3,4 ppct.Dane lutowe potwierdzają zdecydowane osłabienie trendu popytowego na europejskim rynku lotniczym.Cały raport zawiera również statystyki przewozów towarowych, dane o ruchu pasażerskim w największych europejskich portach przesiadkowych, dużych portach „nie-hubowych”, portach regionalnych czy portach naszej części kontynentu.Źródło: http://www.prtl.pl/barometr_lotniska_europejskie

Leave a Reply

Your email address will not be published.