Ocena litewsko- polskiego Baltic FAB jest bardzo dobra. Litewsko- polska inicjatywa znalazła się wśród trzech najbardziej zawansowanych bloków FAB-ów.

Oficjalna prezentacja dokumentu Komisji Europejskiej nastąpi na posiedzeniu Single Sky Committee 29 listopada 2011 r.W oparciu o wyniki spotkań dwustronnych oraz o inne dostępne informacje (z uwzględnieniem odrębności FAB: Duńsko – Szwedzkiego i Brytyjsko – Irlandzkiego, dla których ma zastosowanie art. 6 Rozporządzenia 176/2011), przygotowano orientacyjny harmonogram.Z dokumentu wynika, że:

• Trzy FAB-y mogą przedstawić wszystkie niezbędne dokumenty przed upływem prawem wymaganego terminu tj. czerwiec 2012 r. Są to: Baltic FAB, Nefab i FAB Wielkiej Brytanii i Irlandii;

• Pięć FAB-ów, w różnym stopniu, złoży część niezbędnych dokumentów przed upływem prawem wymaganego terminu tj. czerwiec 2012 r.

Są to: duńsko – szwedzki FAB, BlueMed, Dunaj FAB, FABCE, FABEC;

• South – West FAB prawdopodobnie nie złoży dokumentów w terminie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.