W uroczystościach brał udział Prezes PAŻP, pan Krzysztof Banaszek.

W czasie uroczystości odznaczono Sztandar WKSL Odznaką „Zasłużony dla Warszawy” oraz Odznaką „Pro Memoria”.

Ponadto, wielu zasłużonych, wieloletnich działaczy WKSL zostało odznaczonych odznakami i medalami różnych stopni.

Przedstawiciele Klubów przekazali gratulacje i wiele życzeń z okazji 70 -lecia oraz wręczyli listy gratulacyjne i podarunki od swoich organizacji dla WKSL.

W przerwie w uroczystości, zebrani mogli nabyć książki o tematyce lotniczej korzystając ze zorganizowanej w kuluarach m.in. wystawy-kiermaszu, obejrzeć wystawę fotografii z działalności Klubu.

Po uroczystości uczestnicy obejrzeli pokazy filmów lotniczych.Więcej informacji znajdą Państwo na www.wksl.waw.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.