Zgłoszenie pokazów z użyciem sztucznych ogni / innych źródeł światła

w przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej

(rozpatrywane będą wyłącznie czytelnie wypełnione zgłoszenia – DRUKOWANE LITERY!)

 

Od: Dane Zgłaszającego (Organizator) (wypełnia zgłaszający)

 

Imię Nazwisko

  Do

POLSKA  AGENCJA  ŻEGLUGI  POWIETRZNEJ

Ośrodek Planowania Strategicznego (OPS)

Faks (22) 574 57 69, Tel.(22) 574 57 23-25

asm1@pansa.pl

Telefon

fax[1]

e-mail

  1. Informacje podstawowe(wypełnia zgłaszający)

( informacje dla Biura NOTAM – wypełnia PAZP)

Miejsce realizacji:

A)

 

Termin rozpoczęcia: DATA GODZINA

DATA format RRMMDD (np.120314 – 14III 2012); czas lokalny format(1230)  

                             

 

B)

 

Termin zakończenia: DATA GODZINA

DATA format RRMMDD (np.120314 – 14III 2012); czas lokalny format(1230)

C)

 

 

F)

GND

G)

………      AMSL

Q)

R=……NM

Lokalizacja geograficzna (WGS–84)[2] (wypełnia zgłaszający)


[1] Podanie numeru faxu jest obligatoryjne

[2] World Geodetic System ’84 – podstawowy układ odniesienia w systemach nawigacji satelitarnej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.