„Pierwsze zawody odbyły się na przełomie stycznia i lutego 1931 roku, staraniem Lubelskiego Klubu Lotniczego i Klubu Lotniczego Podlaskiej Wytwórni Samolotów. Były to jeszcze pionierskie czasy lotnictwa sportowego.Od tamtego czasu Lubelskie Zimowe Zawody Samolotowe rozgrywane są niemal co roku i cieszą się niesłabnącą popularnością – w której tak jak dawniej – z doświadczonymi pilotami ze ścisłej czołówki światowej rywalizuje młodzież lotnicza, często z nadspodziewanie dobrymi wynikami. Tradycyjnie też Lubelskie Zimowe Zawody Samolotowe utrzymują wysoką rangę społeczną, znajdując życzliwe poparcie władz państwowych i samorządowych naszego regionu” (źródło: Aeroklub Lubelski)Partnerem zawodów była Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, która ufundowała puchary dla zwycięzców.Więcej na stronie Aeroklubu LubelskiegoPodziękowania dla PAŻP:
Na zdjęciu: II miejsce w 47 LZZS załoga Aeroklubu Lubelskiego Marcin Reszka – pilot (z lewej) i Mariusz Figiel -nawigatorII miejsce w 47 LZZS załoga Aeroklubu Lubelskiego Marcin Reszka – pilot (z lewej) i Mariusz Figiel -nawigatorDariusz Lechowski – nawigator I miejsce w 47 LZZS (z pucharem w ręku); 2-gi z lewej – Dyrektor Aeroklubu Lubelskiego Adam Gruszecki; 1-szy z prawej – Dyrektor Biura AL w PAŻP, Andrzej Hawryluk
Autorem zdjęć jest Aeroklub Lubelski

Leave a Reply

Your email address will not be published.