NOWA WIEŻA POZNAńSKIEGO LOTNISKAPolska Agencja Żeglugi Powietrznej kupiła od zarządcy poznańskiego lotniska nieruchomość, na której do 2015 roku powstanie nowa wieża kontroli ruchu TWR Poznań oraz ośrodek radiokomunikacyjny.

Na terenie nieruchomości o powierzchni 0,7861 ha, położonej w północnej części Portu Lotniczego Poznań-Ławica, posiadającej dojazd od strony ulicy Przytocznej, zostanie zbudowana około 36-cio metrowa nowa wieża kontroli ruchu lotniczego wraz z ośrodkiem radiokomunikacyjnym.Nieruchomość nabyta przez PAŻP została uprzednio wydzierżawiona w celu przygotowania inwestycji.

– 9 czerwca 2011 roku podpisałem umowę z wyłonionym w drodze publicznego przetargu projektantem nowej poznańskiej wieży. Było to możliwe dzięki podpisanej wcześniej umowie dzierżawy gruntu oraz dzięki dobrej współpracy z zarządem poznańskiego lotniska – powiedział Krzysztof Banaszek, Prezes PAŻP.

Wyłoniony w drodze przetargu projektant ma dziesięć miesięcy na dostarczenie PAŻP projektów budowlanego i wykonawczego wieży kontroli ruchu TWR Poznań.– Wyrażam ogromne zadowolenie z decyzji PAŻP i realizacji inwestycji na naszym lotnisku. Zwieńczy ona trwający program rozbudowy i modernizacji infrastruktury portowej. Ławica stanie się całkowicie nowoczesnym, europejskim lotniskiem. Wieża pełni w porcie podstawową rolę, jest też jego lotniczym symbolem. Nowy ośrodek kontroli ruchu z pewnością ugruntuje pozycję Poznania na mapie polskiej przestrzeni powietrznej – powiedział Mariusz Wiatrowski, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica.– Budowa nowej poznańskiej wieży kontroli ruchu lotniczego jest częścią projektu “Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym”, który starać się będziemy współfinansować ze środków europejskich, z programu POIiŚ 6-3.1 – powiedział Krzysztof Banaszek, Prezes PAŻP.Na inwestycję składają się:

• budynek wraz z zapleczem techniczno-administracyjnym o orientacyjnej powierzchni zabudowy 836 m2 oraz o powierzchni użytkowej 2322 m²;

• instalacja przyłącza i sieci zewnętrznej,

• drogi dojazdowe i parkingi;

• inne obiekty i urządzenia budowlane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania TWR.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej została powołana 1 kwietnia 2007 roku na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.) Jej zadaniem jest zarządzanie przestrzenią powietrzną poprzez zapewnienie bezpiecznego, płynnego i efektywnego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej. PAŻP zatrudnia ponad 450 kontrolerów w całym kraju.

Leave a Reply

Your email address will not be published.