Data święta nie jest przypadkowa. 20 października 1961 r., kontrolerzy ruchu lotniczego z 13 krajów utworzyli Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego IFATCA (International Federation of Air Traffic Controllers).Zawód kontrolera ruchu lotniczego jest profesją stosunkowo młodą. Same początki kontroli ruchu lotniczego były niezwykle skromne. Z czasem jednak przekształciły się w wyrafinowaną i technologicznie bardzo wysoko rozwiniętą dziedzinę.Lata trzydzieste ubiegłego wieku to początek trwającej do dziś dobrej koniunktury dla pasażerskiego ruchu lotniczego. Wtedy zaczęły powstawać linie lotnicze a podniebne podróże stawały się coraz powszechniejsze. Naturalną koleją rzeczy był wzrost ruchu lotniczego, a wraz z nim zapotrzebowanie na kontrolerów ruchu lotniczego.W dziedzinie kontroli ruchu lotniczego od czasów jej powstania dokonano znacznego postępu. Jednak czy w związku z tym przeciętny człowiek ma świadomość specyfiki tego zawodu? Niestety nie. Święto kontrolera zostało wymyślone właśnie by przybliżyć tę profesję, zaznajomić z tym zawodem.


Leave a Reply

Your email address will not be published.