Praca w zmieniającym się środowisku prawnym Unii Europejskiej, a także wyzwania wynikające z rozwoju lotnictwa i rosnących wymagań branży wobec Regulatora stawiały i nadal stawiają przed ULC nowe zadania, których sprawna realizacja jest konieczna dla dalszego rozwoju branży.Z okazji 10-lecia składam wszystkim pracownikom ULC oraz Kierownictwu, w imieniu PAŻP, serdeczne życzenia, mając jednocześnie nadzieję, że kolejne 10 lat będzie co najmniej równie dobre dla polskiego lotnictwa dzięki zaangażowaniu i skutecznym działaniom Urzędu oraz realizacji wizji rozwoju polskiego lotnictwa.Z serdecznym pozdrowieniem,

Krzysztof Banaszek, Prezes PAŻP

Leave a Reply

Your email address will not be published.